„DEUS LO VULT”
Uroczyste obchody 925-rocznicy wyzwolenia Jerozolimy przez krzyżowców
i 875-rocznicy poświęcenia bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie
 (Kraków – Miechów, 14-15 lipca 2024 r.)

14.04.2024 r.

08 - 09.09.2023; Kraków, Miechów

Niedziela Pustego Grobu w Miechowie

6.01.2024

20.08.2023 r.

Wielki Piątek 2024

18.11.2023 r.

Czcigodni Konfratrzy i Czcigodne Konsorelle!